navbar-brandПрограм шинэчлэл татаж авах

Програм шинэчлэл татаж авах

KHDS 972& KHDS988 хүлээн авагчинд USB-р програм шинэчлэл уншуулах заавар

Алхам : 1

Фолдерт байгаа program.bin” файлыг USB ийн root фолдерлуу хуулж өгнө. 

Алхам 2:

Хүлээн авагчийг тэжээлээр унтраан USB-г хүлээн авагчинд залгана.

Алхам 3:

Хүлээн авагчийн “ЦЭС” товчлуур дээр даран хүлээн авагчийн тэжээлийг өгнө. Хүлээн авагчийн дэлгэцэнд доорх “PROG” гэдэг бичиг гарах хүртэл цэс товчлуурыг дарна.

Алхам 4:

“PROG” гэж гарсны дараа “СУВГИЙН (-)” товлуурыг дарна. Ингэснээр хүлээн авагчийн дэлгэцэн доорх алхамууд уншиж дуустал хүлээнэ.

  • “USB” 
  • “FLAS” 
  • “END” 

Бүгд уншиж дууссан бол амжилттай програм шинэчлэл хийгдсэн гэж үзээд хүлээн авагч ассаны дараа хүлээн авагчийн SW-г 1.11.20 болсон эсэхийг шалгана.